Bez ciebe

Na dwa serca dzielisz świat
każdy ma to, co drugiemu skradł.
W cichej wojnie znowu tracisz głos,
z kart znakowanych odgadujesz los…

Bez ciebie pójdę dalej,
i w słońcu się ozłocę
i w kwiatach się zaśmieję
i w liściach zamigoczę…
Tylko ja…

Ze mną chodź na miłości start
porzuć stosy znaczonych kart

bo na te wojny ze mną nie masz szans
na polu bitwy zawsze zostaniesz sam…

Bez ciebie pójdę dalej
i w słońcu się ozłocę
i w kwiatach się zaśmieję
i w liściach zamigoczę…
Bo choć odejdę sama
w liściach zamigoczę
żeby zwabić cię…

W słońcu się ozłocę
w liściach zamigoczę
zwabię cię…