W niespełnieniu

Mam do ciebie blisko tak…,
tak… o oddech, tak o… Raj…Aż strach…
Tak nas dzieli mało, że… aż… strach!

Na zegarze pięć po wpół…
wpółobjętych słów. A my ? O krok.
I już są… motyle. Nie licz ich!

Nie ufaj mi, gdy rozum śpi!
Niech noc nam zamknie drzwi!
Nie ufaj mi!!!Gdy głos mi drży!
Dbaj o… niespełnione … sny!

W n i e s p e ł n i e n i u – cały czar
i… ż a r.

Dwie przecznice, szkoła, dom…
Już cię widzę! Myślę: „On“! To ty!
Z tobą widzę…Niebo. W Niebie – my.

Jesteś bliżej niż chce mózg.
Nie chcesz schodzić z moich ust…
I co jutro będzie z nami?! No…, co?!!

Nie ufaj mi, gdy rozum śpi!
Niech noc nam zamknie drzwi!
Nie ufaj mi!!!Gdy głos mi drży!
Dbaj o… niespełnione … sny!

W n i e s p e ł n i e n i u – cały czar
i…żar.

Mam do ciebie blisko tak…,
tak… o oddech, tak o… Raj…