Kto to jest?

Kto to jest? Czy już go znacie?
Czy jest z kimś? Czy sam jest raczej?
Czy ma dobry gust? Co kryje miły grymas ust?

Hej, kto to jest? Czy go warto znać?
Hej, kto to jest? Czy nie bać się? Czy mam się bać?
Kto to jest? Czy dziś na przyjaźń jego stać?

Hej, kto to je-e-est? Kto mi powie, czy to T E N ?
Czy to jest właśnie… ON?

Hej, czy to jesteś „ty“?
Czy pozmieniasz moje dni?
Czy w tłumie zrozumiesz…
Zrozumiesz mnie, gdy ja…
gdy będę smutna i zła?
Rozjaśnij resztę dnia?

Kto to jest? Czy już go znacie?
Czy tu przyszedł z kimś? Czy sam przyszedł raczej?
Czy ma dobry gust? Co kryje jego grymas ust?

Kto to? Kto to jest? I czy go warto znać?
Kto to? Kto to jest? Czy nie bać się? Czy raczej bać?
Kto to jest? Czy go na przyjaźń ze mną stać?

(Hej,) kto to je-e-est? Kto mi powie, czy to T E N ?
Czy to jest właśnie … ON?

Hej, czy to jesteś „ty“?
Czy pozmieniasz moje dni?
Czy w tłumie zrozumiesz…
Zrozumiesz mnie, gdy ja…
gdy będę smutna i zła?
Rozjaśnij resztę dnia?

Czy to jesteś „ty“?
Co pozmieniasz moje dni?
Jeśli w tłumie mnie zrozumiesz?
Pewnie to „ty“?

Hej, czy to jesteś „ty“?
Czy pozmieniasz moje dni?
Czy w tłumie zrozumiesz…
Zrozumiesz mnie, gdy ja…
gdy będę smutna i zła?
Rozjaśnij resztę dnia?